Waar Mostert is, is feest!

Sinds 1995 verzorgen wij op bedrijfsmatige basis de licht- en stroomvoorziening ter ondersteuning van evenementen, feesten en andere gelegenheden.
Daartoe behoren pop- en Limburgse muziekfestivals, maar netzogoed archeologische projecten en opgravingen. Wat als liefhebberij begon, ontpopte zich al snel tot een serieus te nemen bezigheid waar ook de nodige apparatuur mee gemoeid was.

Nadat een jarenlange ervaring was opgedaan bij het verzorgen van de lichtondersteuning van onder andere de Janse Bagge Bend, werd op tijd gezien dat de markt voor licht en visuals snel aan het groeien was en verzadigd raakte. Naar aanleiding hiervan is Mostert Extra Light zich gaan specialiseren in de voorziening van stabiele en betrouwbare stroomvoorziening, alsook de algehele ondersteuning en begeleiding van grootse evenementen....en met succes!


Heeft u na het raadplegen van onze website nog vragen of wilt u een persoonlijke offerte aanvragen, neemt u dan vooral even (vrijblijvend) contact met ons op!
  Uitgestalde apparatuur en onze bus